Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelem

Adatkezelési nyilatkozat

 

Időbeli hatály: 2020. március 30-tól érvényes.

A VÁMTANÁCS.HU egyéni vállalkozás, Szabó Zsuzsanna Klára e.v., mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Vállalkozó / Vállalkozás neve Szabó Zsuzsanna Klára e.v. VÁMTANÁCS.HU
Székhely 1098 Budapest, Kosárka sétány 1.
Weboldal www.vamtanacs.hu
E-mail cím szakerto@vamtanacs.hu
Adószám 67344008-1-43

Bankszámlaszám:                          OTP 11773322-04456207

 

Az adatkezelés során – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosult az Ön személyes adatait megismerni az Adatkezelő.

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átláthatóan kezeli.

A személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy az Érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható, külföldre nem történik adattovábbítás.

A személyes adatokat az Érintett önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az ajánlat kéréskor, valamint a megbízáskor, illetve a kapcsolattartás során, éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért az Érintett a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének.

 

Ajánlatkérés során megadott adatok:
Ajánlatkérésre a Honlapon feltüntetett jogi szolgáltatásokra vonatkozóan van lehetőség, melynek során az Érintett az adott ajánlatkérési űrlapon feltüntetett személyes adatait köteles megadni.

Ezáltal az elektronikus levélcímek is felhasználásra, kezelésre kerülnek.

Az Érintett az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általam kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását, kiegészítését, zárolását.

 

Cookie:

A testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomag, ún. süti (cookie) kerül elhelyezésre.

A cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
  2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Lezárt hozzászólások